Natuurlijke Genezing en Heling tot stand brengen met Sonja de Heer.

Voor wie? voor Mannen, Vrouwen & Kinderen. 

Voor éénieder die als basis en uitgangspunt een goede relatie met zichzelf wil leren opbouwen op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel: 


Heb je te maken met onverklaarbare ziekte, chronische pijn, depressie, burn- out, rouwverwerking, scheiding, relatie-problemen, verlies, woede aanvallen, ADHD, ADD, Autisme, Angsten, Stress en Paniek aanvallen, of andere klachten en stoornissen, en die als aanvulling op zijn/haar lichamelijke medische en/of klinische behandelingen ook de bredere subtiele aspecten van gezondheid en welzijn: zoals emoties, psychologisch evenwicht, relaties, situaties en persoonlijke ontwikkeling onder de loep wil nemen in functie van gezondheidsherstel, gezondheidsbehoud en algemeen welbevinden.

Het kan ook over diverse ziekte-, gezondheid- of stressklachten gaan, ziektesyndromen, allergieën, vermoeidheid, herstel na operatie of ongeval, infecties, pijn, overlijden dierbaren.


Voor mensen die willen kiezen voor persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling. Voor mensen die meer zichzelf willen vinden en zijn en tot meer zingeving in hun leven willen komen. Om hun ziel te leven in deze aardse realiteit en misschien hun eigen spiritualiteit meer vorm willen geven.

Voor mensen die al deze aspecten van hun zelf genezende natuur meer willen inzetten voor gezondheidsbehoud en herstel. Om bijgevolg tot meer (zelf)genezing te kunnen komen.


Behandeling van Fysieke klachten:

1) Ondersteuning van het zelf genezend vermogen en aansterken van de immuniteit:

Bij ziekte, pijn of ziektesyndromen. Alle psycho-emotionele aspecten,sociaal relationele aspecten van uw gezondheid worden benaderd binnen de therapie. Bijkomend kan vanuit het etherische lichaam heling op gang gebracht worden.


2) Bij stressklachten zoals bv. hoofdpijn, migraine, maag- en buikklachten, rug klachten, hyperventilatie, slaapstoornissen, spanningen, vermoeidheid, toename van medicatiegebruik willen voorkomen, ... ( fysieke klachten dus).


3) Bij steeds weerkerende infecties, bij allergieën.

Ook bij acute pijnen, letsel na ongeval bv. of herstel na operatie, kan bevorderd worden door energetische healing, je zal merken dat herstel vlotter verloopt (met minder complicaties, minder pijn, sneller). Het energetische lichaam wordt terug op orde gezet en dat laat zich gevoelen tot in de fysiek.

Opgelet: Healing en/of gezondheidspsychologische begeleiding kan geen medische behandelingen vervangen.

Wanneer u medisch in behandeling bent wordt altijd geadviseerd dit verder te laten opvolgen. Mijn behandelingen dienen als aanvulling voor een sneller emotioneel, mentaal, fysiek, sociaal en spiritueel herstel.


2)Behandeling van Psychologische en Emotionele problemen:

zoals bijvoorbeeld: depressie, donkere gedachten, negativiteit, stemmingsstoornissen, zinloosheid. Emotionele onrust en blokkades, frustraties, boosheid, verdriet, overmatige zorgen, piekeren. Diverse angsten en diverse (rouw) verwerkingsprocessen. Eetstoornissen. Dwangdenken, waandenken, psychose. ADHD, ADD, e.a., opvoedingsproblemen.


3)Persoonlijke ontwikkeling / bewustzijnsontwikkeling:

Meer jezelf leren kennen en toelaten. Eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen. Echt zijn. Zelfexpressie. leren omgaan met persoonlijke grenzen en mogelijkheden. Verbeteren van communicatie met anderen.


4)Relatieproblemen:

Problemen in de partnerrelatie / liefdesrelatie. Niet jezelf kunnen zijn of blijven in de relatie. Communicatie die steeds vastloopt. Weerkerende conflicten. Ontevredenheid over of problematische seksualiteitsbeleving.

Vastlopen in andere relaties zoals: familierelaties, werkrelaties, andere en/of in (de bijhorende) situaties. Gezinstherapie.

Een goede relatie met jezelf leren opbouwen zowel op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel vlak is de basis en sleutel in relatie tot anderen. 


5) Voor het (verder) ontwikkelen van de eigen Paranormale Vermogens, als helder voelen, helder weten, helder zien, helder ruiken, helder horen en het eigen Goddelijke Pad op aarde te mogen ontdekken. De kracht van jouw intuïtie leren ontwikkelen.


6) Voor Ouder(s) en Kinderen met "Probleem" gedrag en "Welzijn" Verstoringen die als "ziekte" bestempeld worden. ( vraag een second opinion aan als je eigen gevoel aan geeft dat het "niet klopt". )