Sta je schaakmat met jouw team?

Leer dan de kunst verstaan van Strategisch Schaken! (tussen IQ en EQ)


Emotional Intelligence: How Good Leaders become Great Leaders!

Training op maat: door Praktijk Face The Truth docent Sonja Heer.

Het spel tussen werknemers, managers en werkgever kan gezien worden als een schaakspel. ( een gezin,of een teamsport)! Met een gezamenlijk doel win-win.


De manier waarop de Leider denkt over winnen - verliezen en zijn houding ten aanzien van deze aanzienlijke tegenstrijdigheden zijn belangrijk voor het team.

Wat is winnen? En hoe wil je winnen? Win je echt?

of voel je je diep van binnen een verliezer door de manier waarop je wilt winnen? Wil jij alleen maar scoren? En zie jij het als persoonlijk verlies als jouw team faalt? Maar is dat alleen hun schuld? Wat is de invloed van jouw handelen en manier van communiceren op hen? Welke rol spelen jouw dieper liggende emoties/gevoelens vanuit jouw opvoeding? 

Het gevecht tussen zwart en wit, donker en licht. het gaat uiteindelijk niet om het winnen zelf maar om de manier waarop en hoe je wint met al jouw spelers. En welk gevoel allen hieraan over houden ( denk aan ons Nederlands Elftal tijdens WK voetbal).

Alle schaakstukken (Teamleden). hebben elkaar nodig voor Winst, Teamwork, rugdekking. Ieder stuk is afhankelijk van het andere schaakstuk om strategisch de winst binnen te halen. Allen hebben direct een EFFECT op elkaar en de volgende stap naar Succes/ Resultaat. We spelen een spel en we spelen het samen. Alle schakels dienen zich zelf bewust te worden van hun unieke talent, innerlijke en uiterlijke struikelblokken, emoties, positieve bijdrage en kwaliteiten welke nodig zijn om het grotere geheel te dienen. Iedere zet heeft zijn eigen consequentie. Ieder teamlid dient zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en zijn/haar eigen taak te dragen en volbrengen teneinde het grotere geheel te dienen voor het gezamenlijke doel.

En dus een Effect op het spel/geheel/resultaat. Slim (IQ) schaken is belangrijk en kan worden uitgedacht met ons verstand. Echter ons gevoel/emotie en intuïtie zijn minstens zo belangrijk in dit spel van aanvallen en verdedigen. Vaak voelen we aan welke zet de ander zal doen en wegen we zorgvuldig af wat dit voor ons kan betekenen als Team. Wit of Team Zwart.


De Innerlijk Leider, kent zijn teamleden door en door. Hij/Zij weet wat ieder teamlid kan en niet kan. Wat hij wel of niet mag en kan verwachten van zijn spelers in aanvallen of verdedigen. De leider dient er voor te zorgen dat er zo min mogelijk van zijn stukken worden "geslagen" om "de overkant" = winst te behalen met zoveel mogelijk spelers. De spelers die "omvallen" en dus geslagen worden, kennen hun taak en weten dat ze belangrijk zijn om uiteindelijk het gezamenlijke doel te dienen en weer opgesteld te worden in het volgende spel.


Als de bedrijfsstrategie gebaseerd is op een eenzijdige visie en dus teveel op eigen belang, eenzijdige Winst en rendement dan zien we bepaalde stappen over het hoofd van het belang van samenwerking en samenhang tussen de verschillende stukken onderling. Het werken lijkt dan meer gericht op een wedstrijd en willen winnen in plaats van het spel van "overwinnen" en zoveel mogelijk spelers veilig aan de overkant krijgen. Het "Wij" gevoel in plaats van het "ik" belang. Hoe ogenschijnlijk “on” belangrijk een schaakstuk ook lijkt het heeft altijd consequenties voor het grotere geheel ( het bedrijf). Zorg en Aandacht voor het mentaal, emotioneel en fysiek welzijn van iedere speler is een MUST, immers zonder innerlijke beweging/verandering/groei is geen uiterlijke beweging/verandering/groei werkelijk mogelijk en succesvol als geheel.


De pion is net zo belangrijk als de toren, de koningin, de loper of het paard.

Ieder "stuk" heeft zijn eigen kernkwaliteiten en bewegingen. Sommige geven rugdekking, vallen aan, of maken de weg vrij voor de andere schaakstukken (TEAMLEDEN). Het niet erkennen van bepaalde stukken (teamleden) heeft invloed op het spel en kan dus ook consequenties en directe gevolgen hebben voor de andere stukken, teamleden hun prestaties, functioneren en welzijn, welbevinden in uw TEAM. Welke allen even belangrijk zijn als we maar helder hebben van elkaar wat dat dan precies is en wat er van hen verwacht wordt. ( Waar zijn ze nodig en welk doel, functie hebben zij zodat het volgende stuk zijn werk kan doen en pad weer vrij maakt voor volgende …allen naar eenzelfde doel strevend maar allen beschouwd en gezien als even belangrijk onderdeel om dat doel te behalen met elkaar.