Dit heeft te maken met EQ ( gevoel).

Zender en ontvanger zijn vaak niet op elkaar afgestemd omdat ze vaak met hun hoofd ergens anders zijn. Ze kunnen simpelweg jouw boodschap niet ontvangen op het niveau van waaruit jij zendt. ( jouw denken).


Het lijkt of we elkaars taal even niet spreken.

De boodschap blijkt niet aan te komen. We denken vaak dat we duidelijk zijn maar niets blijkt minder waar als we uiteindelijk de reactie en het effect van onze manier van communiceren onder de loep nemen. De ander doet niet wat jij vraagt, verwacht en of zegt. Het maakt ons boos en moe. We zullen onze boodschap tot vervelends toe herhalen en begrijpen zelf niet hoe het komt dat de ander ons niet lijkt of wilt begrijpen.


In ons dagelijks leven is er een verschil in zenden en ontvangen en waar iedereen zich op dat moment bevindt in de eigen gevoelswereld. Daarom is het van het grootste belang dat we onszelf en onze eigen gevoelens beter leren kennen opdat we de boodschap ook anders kunnen zenden. Wat zenden wij uit? En wat voor Effect heeft dit op mijn omgeving, medewerkers. Is dit het Effect wat ik wilde bereiken. Werd mijn boodschap duidelijk? Nee, ? Dan mog ik contact leren maken met waar de ander staat. Ik vraag simpelweg welk Effect mijn boodschap, en dus manier van communiceren op de ander heeft en hoe dit komt? Kan ik contact leren maken met waar de ander staat en wat de ander nodig heeft om mijn boodschap te ont-vangen? Ja, zeker.


We zullen zien als we in verbinding staan met ons eigen hart/gevoelens/emoties en dus spreken vanuit Authenticiteit, dat de boodschap vaak veel makkelijker wordt aangenomen dan gedacht. Toch zijn het juist jouw eigen Energie, Jouw eigen lading, jouw eigen woordkeuze, jouw eigen houding en lichaamstaal die allemaal van invloed zijn of jouw boodschap bij de ontvanger duidelijk en goed aankomt of juist helemaal niet.


De kunst van communiceren vanuit je hart is minder spreken en meer luisteren en vragen stellen.

De taal van het hart van de ander en dat van jezelf leren begrijpen en verstaan heeft te maken met persoonlijke ontwikkeling en inzicht in jezelf en jouw intentie. "Het is vaak de toon die de muziek maakt" .Waar sta ik zelf en wat is mijn gevoel. En waar staat de ander en wat is zijn/haar gevoel. Het bouwen van bruggen heeft te maken met ons met hart en ziel verbinden met onszelf en de ander. Toch is dit meestal niet het geval. Komt mijn boodschap echt aan? Ook bij slecht nieuws?


Verbale en Non-Verbale Communicatie. Verschillende talen van communiceren.

Het is vaak niet onze boodschap of wijsheid die anderen afwijzen, als wel onze energie die we meebrengen om deze boodschap duidelijk te maken en over te brengen op de ander ( Ontvanger). De onderliggende lading en energie waarmee wij onze boodschap brengen is voelbaar in de woorden maar ook tevens in onze houding, lichaamstaal en dus non verbale communicatie.


Een praktijk voorbeeld:

bv. U wilt uw werknemer duidelijk maken dat hij een grote mond heeft , dominant is en teveel aanwezig in het team. Het lijkt wel of hij de directeur is. U wilt hem een toontje lager laten zingen. Immers U bent de baas. Belangrijk is om eerst naar binnen te gaan waar uw irritatie werkelijk vandaan komt? Komt dit uit uw jeugd? En moest u altijd vechten en boxen tegen mensen die u kleiner wilde maken en dus domineerde.


Dan zult U hoogst waarschijnlijk U zelf aangeleerd hebben om te overleven. U bent immers nu zelf Directeur. U heeft U staande weten te houden en het ver gebracht. Echter de emotionele verwondingen uit het verleden doen nog steeds pijn en liggen nog vers in uw gevoel. Dit gaat U nooit meer gebeuren. We gaan nu terug naar uw werknemer< die dus op U lijkt. Hij is bezig om zich te overschreeuwen, gehoord te worden, aandacht te krijgen en laat zich niet langer monddood maken. Hij wil immers op U lijken en ook bereiken waar U nu staat. Eigenlijk kunnen we diepe liefde tonen voor de persoon die vecht voor zijn eigen plek. Maar dit kan pas, als U zelf diepe compassie gaat krijgen voor het kleine jongetje en of meisje in U zelf die zich ook niet gehoord, geliefd, of gesteund voelde.


Als we voelen waar wij zelf vandaan komen en waar bepaald gedrag vandaan komt om te "overleven" leren we compassie en contact te maken met liefde waar de ander staat. We gaan het gedrag van de ander begrijpen. Niet langer veroordelen.

De ander is U en U bent de ander alleen op verschillende niveau's. Indien ik het gedrag van de ander leer te begrijpen en waar het vandaan komt kan ik geheel vanuit mijn eigen gevoel en levenservaring met de ander spreken en dus corrigeren.


Ik geef hem of haar wat ze nodig heeft. Ik luister en stel vragen aan deze persoon. Ik leer deze persoon serieus nemen, aandacht geven en ipv kleiner maken, de ander in zijn kracht zetten. Ik weet immers wat de ander nodig heeft en wat er verscholen ligt achter het gedrag ( probleem). Er is een diepere oorzaak waarom we ons "mis"dragen in die buitenwereld uit angst niet begrepen, gewaardeerd, gehoord, gezien of vertrouwd te worden. NIets is immers wat het lijkt als ik de dieper liggende oorzaak begrijp achter het misplaatste gedrag. Toch begint dit altijd bij jezelf. ( zelf inzicht verkrijgen).


Is dat wat ik denk ook dat wat ik voel, uitspreek en naar handel? Volg ik deze zuivere lijn?

Alleen zo bereik ik wat ik wil en wordt mijn boodschap duidelijk en authentiek. Dat wat ik denk, is dat wat ik voel, is dat wat ik uitspreek is dat hoe ik handel. Zodra ik iets anders denk dan dat ik voel en uitspreek zal mijn gedrag ook niet authentiek zijn. Door deze innerlijke strijd binnen in mijzelf, creeër ik dus een onduidelijkheid, tegenstrijdigheid en mogelijk probleem, conflict in die buitenwereld.


WE mogen leren contact te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen innerlijke communicatie en eventuele tegenstrijdigheden. Hoe meer en beter ik in contact sta met mijzelf en mij bewust bent van wat ik zelf denk, voel, zeg en handel en waarom? Hoe makkelijker ik in verbinding sta tot mijn omgeving en dus werknemers, collega's., partner etc.


Innerlijk Leiderschap verkrijgen:

Een betere verbinding met ons Ware Zelf leidt tot een diepere verbondenheid met anderen. ( Deepak Chopra).

Daar waar ik mij aan irriteer of erger in die buitenwereld en wat ik zie als probleem daar ligt mijn uitdaging op Persoonlijke Ontwikkeling en dus groei.. Daar waar ik innerlijk geen contact mee heb zal ik dit uiterlijk veroordelen en als irritant ervaren. Zo binnen, Zo buiten.